Tidsplan for elektrificering

Banedanmarks arbejde det kommende år:

Vi arbejder med elektrificering i perioden fra den 1. september 2020 til efteråret 2021, hvor vi skal:

Sommer 2020
Mastefundamenter er blevet kørt til vores oplagspladser i Tølløse, Hvalsø og Holbæk 

September og oktober 2020
På oplagspladserne bliver mastefundamenterne omlæsset til skinnekørende arbejdskøretøjer, hvorefter de bliver fragtet til deres endelig placering

September til og med november 2020
Fundamenterne bliver rammet i jorden langs banen 

November og december 2020
Masterne bliver fragtet på skinnekørende arbejdskøretøjer ud til fundamenterne og monteret herpå

Januar til sommer 2021
Efter montering af køreledningsophæng på masterne, trækker vi køretråden mellem masterne

Efterår 2021
Afslutningsvist tester vi det nye kørestrømsanlæg med testtog