Lemmingvej

Eksisterende bro på Lemmingvej skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.
Den nye bro etableres samme sted som den eksisterende bro, hvorfor det ikke er muligt at opretholde trafikken på den eksisterende bro i udførelsesperioden. 
Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioderne. De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Vi forventer at den nye bro er færdig januar 2023.

Nyheder fra Fredericia Aarhus