Toftumvej

Eksisterende bro 20530 Toftumvej skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelsemed den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.
En ny vejunderføring (under banen) etableres ca. 100 m nord for eksisterende vejbro Toftumvej, da denne ikke har tilstrækkelig fritrum under broen.
Den eksisterende bro nedrives, når den nye underføring er etableret.

Nyheder fra Fredericia Aarhus