Viby Station

Viby station

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave
For at gøre plads til det kommende kørestrømsanlæg skal frihøjden under den eksisterende stibro over Viby Station hæves. Den eksisterende stibro er fra 2009 og kan derfor anvendes fremadrettet. Det eksisterende brodæk hæves ved hjælp af donkrafte og der monteres stålskafter oven på de eksisterende betonsøjler. De eksisterende elevatorer forhøjes ligeledes, så de også kan genbruges. Trapper forlænges, så de slutter til perronerne.

Hvad betyder det for dig?
Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioder. De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Arbejdet vil blive udført i perioden fra april 2021 til december 2021.

Trafikomlægning Viby station

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus