Tidsplan

De forberedende arbejder vil blive udført efter følgende overordnede tidsplan. Efterhånden som projekteringen skrider frem, vil den forventede tidsplan blive yderligere detaljeret:

2019, maj: Besigtigelsesforretninger for dele af Vejle Kommune
2019, 2. halvår: Besigtigelsesforretninger for Hedensted, Horsens, Skanderborg og Aarhus Kommuner

2020, 1. halvår: Besigtigelsesforretninger for resten af Vejle Kommune
2020-2022: Ekspropriationsforretninger
2020-2022: Udførelse af broarbejder