Fuglsangsvej

Vi nedlægger den eksisterende bro. Bilister kan i stedet benytte broen, der fører Fjordvangen over banen i stedet. Gående og cyklister kan anvende underføringen 800 meter vest for den eksisterende bro.

Tidsplan
Der bliver arbejdet på og omkring broen i perioden fra marts til august 2021. Broen bliver revet ned i en spærring af banen fra den 3.-6. april 2021.

I forbindelse med vores arbejde kan der opstå gener for de nærmeste naboer i form af:
  • Nat- og døgnarbejde
  • Støj, støv, vibrationer
  • Spærrede veje og omkørsler
  • Forøget tung trafik på vejene
  • Spærringer af jernbanen
  • Bygge- og depotpladser
  • Ramning af spuns til busvendeplads