Ørrildvej 43

Vi river den eksisterende bro ved Ørrildvej 43 ned og nedlægger den. Broen ved Ørrildvej 52 bliver udskiftet.

Tidsplan
Vi lukker vejen, der fører Ørrildvej over banen, i uge 42 (2019) og åbner den igen med udgangen af uge 45 (2019, da den skal bruges til omvejskørsel for broen ved Ørrildvej 52. I uge 41 (2020) lukker vi igen Ørrildvej 43. Vi river broen ned i uge 43 og projektet afsluttes i uge 49 (2020).

I den kommende periode vil der foregå følgende arbejder:
• Vi starter med at forstærke vejen hen til broen ved Ørrildvej 43, så fremtidig trafik kan ledes over denne. Samtidig vil der foregå diverse arbejder med etablering af erstatningsveje.
• Selve nedbrydningen af broen ved Ørrildvej 42 forventes udført fra den 6.-9. december 
• Ramning af spunsvægge og pæle i perioden fra medio december 2019 til januar 2020. 

Tidsperioderne kan ændre sig, hvis der opstår komplikationer til arbejderne. Tidspunkterne, som er nævnt ovenfor, er tidspunkter, hvor arbejderne kan være støjende eller være til gene om natten. Der foregår også arbejder uden for de angivne tidsperioder.

Kompliceret og støjende arbejde
Anlægsarbejdet på Ørrildvej kommer til at foregå i perioden fra den 21. oktober 2019 til slutningen af 2020. Vi river broen ned på Ørrildvej 52, da det er en gammel bro, som ikke har den fornødne frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg. Herefter opfører vi en ny stålbro på samme sted. Ved Ørrildvej 43 nedlægger vi broen.

Tegninger viser fremgangsmetoden for de 2 brosteder:
Skitse Ørrildvej 43
 
Skitse Ørrildvej 52

Den nye stålbro ved Ørrildvej 52 skal hæves 1,4 meter over det nuværende niveau. Den nye bro er 5,6 meter bred.

Byggeriet af broen foregår med ramning af spunsvægge og pæle i perioden fra medio december 2019 til januar 2020. 

Arbejdet vil i perioder være støjende for naboerne. Selve nedrivningen af den gamle bro samt ramning af pæle/spuns til støttevægge i forbindelse med opførelse af den nye bro er meget støjende. Der vil desuden være støj fra anlægsmaskiner og øget tung trafik i området.