Ørrildvej 43

Den eksisterende bro rives nedlægges.