Svejstrupvej

Den eksisterende bro rives ned, og den erstattes med en ny bro på samme sted. Vejen over broen lukkes for trafik i hele anlægsperioden, og der vil derfor være omvejskørsel.