Svenstrup Banevej

Vi river den eksisterende vejbro ned og fjerner fundamenter mv. Vi etablere en ny og højereliggende stibro i stål med samme placering som den eksisterende bro.

Vejen bliver lukket for trafik i anlægsperioden, og der vil være behov for midlertidig omkørsel for cyklister og gående.


Broskitse over den nye bro ved Svenstrup Banevej:
Broskitse Tovhøjvej


Oversigtsplan over den nye bro ved Svenstrup Banevej:

 Oversigtsplan Tovhøjvej