Vesterlandsvej

Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny bro samme sted. Vejen over broen lukkes i hele anlægsperioden. Inden nedrivning skal den eksisterende vej over Lilleå - en del af Handestvej - forstærkes.

Anlægsarbejdet på Vesterlandsvej kommer til at foregå i perioden fra den ca. 15 februar 2020 til april 2021. Vi river broen ned, da det er en gammel bro, som ikke har den fornødne frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg. Herefter opfører vi en ny bro. Arbejdet er forsinket på grund af uforudsete jordforhold.

Tidsplan
Vejen lukkes medio marts 2020 og åbnes igen ultimo april 2021.

Kommende fysiske aktiviteter

Der foregår asfaltarbejder og etablering af autoværn.

Fremgangsmetode for arbejdet:
Fremgangsmetode Vesterlandsvej

Arbejdspladsplan:

BILLEDGALLERI

Nyheder fra Aarhus Lindholm