Fordelingsstation Vasbygade

Banedanmark begynder i september 2020 arbejdet med at bygge en ny fordelingsstation, som skal sørge for strømforsyning til de mange eltog, der løbende bliver indfaset frem mod 2030. Fordelingsstationen kommer til at ligge på Gl. Vasbygade 50 og får et areal på 1000 m2. Fordelingsstationen bliver af pladsmæssige og æstetiske grunde udført som et indendørs anlæg. Bygningen bliver 10-12 meter høj og kommer til at indeholde 132/50 kV transformere.

Én kilometer lange kabelrør
Banedanmark har i september etableret to kabelrør på hver en kilometer i længden og ca. 45 cm i diameter. De to kabelrør er svejset sammen af 20 meter lange rør og ligger nu i deres fulde længde og venter på at blive trukket med slæbebåd fra Amager, hvor de ligger nu, gennem Københavns Havn til deres endelige placering – 17 meter under jorden - mellem HC Ørstedsværket og Gl. Vasbygade.

Boring af tunneler
I slutningen af september begynder vores store boremaskine at bore to tunneler fra Gl. Vasbygade til HC Ørstedværket. Når de to tunneler er klar midt i november, trækker vi de to kabelrør gennem de forborede tunneler. Til sidst skyder vi forsyningskabler gennem kabelrørene, så vi sikrer energiforsyningen til fordelingsstationen og i sidste ende fremtidens mange nye eltog, når de kører fra og til Københavns Hovedbanegård.

Herunder kan du se det første kabelrør, som bliver bugseret ind gennem kanalen for efterfølgende via et stillads at blive trukket til H.C. Ørstedværket, hvor det skal føres ned gennem den borede tunnel til Gl. Vasbygade. Til sidst skydes kabler gennem røret, der skal sørge for strøm til de nye eltog, som løbende bliver indfaset frem mod 2030.
Strøm til fremtidens tog
 Strøm til fremtidens tog
 Strøm til fremtidens tog