Gødstrup Station

Gødstrup Station åbner i foråret 2021. Stationen skal blandt andet betjene de knap 4000 medarbejdere samt patienter på det kommende supersygehus i Gødstrup (DNV-Gødstrup), som bliver opført tæt ved stationen.

Gødstrup Station ligger 6 km nordvest for Herning Station og bliver en station på strækningen mellem mellem Herning og Holstebro. Perronen, som er 150 meter lang og 4,5 meter bred, er etableret på den sydvestlige side af den enkeltsporede jernbane.

Stationsforplads
Herning Kommune etablerer en forplads med cykel- og bilparkering samt bus- og taxiholdeplads. I tillæg etableres der en kiss-and-ride zone med mulighed for af- og påstigning.

Togtrafik
Alle passagertog i begge køreretninger forventes at standse på stationen. Vi forventer to stop i timen hver vej i myldretiden og én gang i timen i dag- og aftentimerne.

Kontakt
Du kan kontakte projektet på banedanmark@bane.dk.