Gødstrup Station

Gødstrup Station blev åbnet i mart 2021. Stationen skal blandt andet betjene de knap 4000 medarbejdere samt patienter på det kommende supersygehus i Gødstrup (DNV-Gødstrup), som bliver opført tæt ved stationen.

Stationsforplads

Herning Kommune har etableret en forplads med cykel- og bilparkering samt bus- og taxiholdeplads. Derudover er der blevet etableret en kiss-and-ride zone med muligheder for af- og påstigning.

Togtrafik

Alle passagertog i begge køreretninger standser på stationen med to stop i timen hver vej i myldretiden og én gang i timen i aftentimerne.

Du kan planlægge din rejse med Rejseplanen

 

Åbning af Gødstrup Station

Læs pressemeddelelsen fra åbning og tag med transportministeren til åbningen af stationen

Luftfotos af Gødstrup Station - marts 2021