Internet i tog

Vi baner vej for bedre mobil- og internetdækning i togene

 

Banedanmark forbedrer mobildækningen langs jernbanen i samarbejde med DSB, Arriva, og TDC, 3 og TT-netværket (Telia og Telenor).

 

Med ønsket fra staten om at udbygge infrastrukturen og sikre god mobil- og internetdækning langs det danske jernbanenet er vi ved at opgradere eksisterende master og etablere nye i områder uden mobil- og internetdækning.