Om projektet

For at sikre danskerne god mobil- og internetdækning langs hele det danske jernbanenet blev projektet ’Internet i Tog’ vedtaget i oktober  2016. Der blev reserveret 100 millioner til investeringer i radiomaster langs jernbanenettet samt til fibernet, transmission og teknikhytter.

Arbejdet gennemføres i et samarbejde mellem DSB, Arriva, TT-Netværket (Telenor og Telia), TDC, teleselskabet 3 og Banedanmark. Kommunerne er også en samarbejdspartner, da de har ansvar for dialogen med borgerne. Vi udbygger i takt med, at vi får myndighedstilladelser. Første mast blev opsat i Lolland Kommune, der var frontløber, og som er en af de kommuner, hvorfra borgerne pendler længst.

Togpassagererne vil opleve forbedringer i takt med, at internet- og mobildækningen langs Banedanmarks jernbanenet udbygges eller opgraderes, og de tekniske installationer i togene forbedres. I lokalområder, hvor vi opgraderer en mast, kan dækningen også blive forbedret.

Løsningen består af tre dele:

• Banedanmark opgraderer de nuværende Banedanmark-master eller etablerer nye, så mobil- og internetdækningen forbedres via mobilnetoperatørernes antenneudstyr. Til mast og teknikkabine hører også adgangsveje samt fiberforbindelser. Læs mere herom på siden Teknisk information.

• DSB og mobilnetoperatørerne installerer signalforstærkere i togene. Hidtil har togenes metalkonstruktion skærmet for modtagelsen af mobilsignalerne også der, hvor der ellers er god udendørs mobildækning.

• En ny multi-WiFi-løsning er installeret i DSB's tog, hvor flere mobilnetoperatører leverer data. Så der nu er skabt bedre mobil- og internetdækning, uanset om du bruger din egen mobils trådløse forbindelse eller togets WiFi, der fordeler det stærkeste signal – uanset hvilken operatør du måtte have. Det giver mulighed for at anvende mobilsignaler fra flere mobilnetværk langs banen og skaber bedre mobil- og internetdækning og øget kapacitet i toget.

Arriva har i dag en WiFi-løsning.

”Internet i Tog” vedrører alle fjern- og lokalstrækninger, men ikke privatbanerne. Da der er god mobil- og internetdækning i hovedstadsområdet, og da passagerer med S-tog typisk pendler kortere end passagerer på fjerntogsstrækninger, har DSB nu slukket for WiFi i S-togene.

Status på udbygningen
Banedanmark nærmer sig afslutningen på det landsdækkende projekt med at opsætte mobilmaster op langs jernbanen. Projektet er forlænget til 2021, hvor Banedanmark tilsammen vil have opført 46 master. Mobilnetoperatørerne har desuden suppleret med 13 master, som er i drift. Forlængelsen af projektet skyldes forlængede sagsbehandlingstider for projektets byggeansøgninger hos flere kommuner samt lange sagsbehandlingstider hos Fredningsnævn samt Planklagenævn.

På baggrund af en landsdækkende måling og beregninger, er der i et fælles samarbejde i projektet blevet identificeret en række steder langs banen, hvor passagerer oplever lav eller manglende dækning i toget. Banedanmark og mobilnetoperatørerne indgik i sin tid en aftale om at opsætte op til 75 master, men målerapporterne og beregninger viste, at der kun var behov for 65 positioner. Yderligere to positioner blev af parterne primo 2019 vurderet som relevante at bygge.

Undervejs er enkelte masteplaceringer blevet flyttet i samarbejde med kommunerne, mens i alt 2 master er blevet afvist af kommuner. Dermed vil der ved projektets afslutning være skabt mobil- og internetdækning i alt 59 steder i landet (dette er inklusiv de 12 steder, hvor mobildækningen er forbedret af mobilnetoperatørerne), hvilket vil give en markant forbedret netværksdækning på Banedanmarks strækninger, så toget bedre kan benyttes som funktionel arbejdsplads for passagererne overalt i landet.

I fællesskab med DSB og mobilnetoperatørerne er vi i gang med at aftale målemetoder for at beregne den forbedrede mobil- og internetdækning i 2021.