Fokus på jyske strækninger

Udviklingen og fremtidssikringen af det danske jernbanenet kan mærkes overalt i landet i disse år. Fra 2020 og fremefter bliver det specielt den travle jyske jernbanestrækning ml. Fredericia og Aalborg, der vil få et løft.

En stor del af arbejdet vil finde sted på den centrale jyske jernbanestrækning. Arbejdet omfatter bl.a. elektrificering af mere end 250 km. jernbanestrækning, en ny jernbane til Aalborg Lufthavn, store renoveringer af næsten 100 km. skinner og sveller samt om- eller nybygning af over 80 broer. Derudover sker der også en modernisering af signalsystemerne, som skal give færre signalfejl og flere tog til tiden, samt en stor ombygning af Aarhus H.

Mange fluer med et smæk
Det er et stort puslespil at få alle brikkerne til at passe sammen, når man på en og samme tid skal bygge en ny jernbane, samtidig med man kører på den gamle.

Indimellem er det desværre nødvendigt at spærre helt for togtrafikken. Når det er tilfældet, så prøver Banedanmark altid at få overstået så meget som muligt, når man nu alligevel er i gang. Først og fremmest af hensyn til passagerne, men også for at arbejdet gennemføres på den mest effektive måde.

De tre strækninger i Jylland, som vi skal arbejde på de kommende år, er gode eksempler på dette. Alle tre strækninger skal elektrificeres og derudover renoveres og opgraderes flere steder. Arbejdet er derfor tilrettelagt, så vi får mest muligt ud af de planlagte sporspærringer og dermed undgår at genere togpassagererne mere end højst nødvendigt.

Fredericia-Aarhus

Den 108 km. lange strækning mellem Fredericia og Aarhus skal forberedes til den kommende elektrificering. Banedanmark skal bl.a. sænke sporet tre steder og renovere 35 broer, så der bliver plads til kørestrømsanlæggene.

Arbejdet er allerede i gang på broen på Skanderborgvej i Aarhus. Broen består i virkeligheden af to ældre broer fra 1914 og 1962 og ingen af broerne har tilstrækkelig frihøjde til det kommende kørestrømsanlæg. Derfor skal broerne bygges om.

Da Skanderborgvej er en vigtig ind- og udfaldsvej i Aarhus, så er arbejdet planlagt så der vil være åbent for trafik i hele renoveringsperioden, der ventes at vare frem til februar 2021. Dog vil kørebanerne være indsnævrede til et spor i hver retning.

På grund af arbejdet med brorenoveringer og sporsænkninger er vi desværre nødt til at spærre for togtrafikken mellem Vejle og Aarhus i to perioder hen over sommeren. Der bliver i stedet indsat togbusser på strækningerne. 

Langå-Aalborg-Brønderslev

På skinnerne mellem Langå-Aalborg-Brønderslev kommer det også til at summe af aktivitet resten af året.

Det gælder f.eks. på strækningen mellem Hobro og Aalborg, hvor vi i et hug renoverer og opgraderer sporet og samtidig forbereder strækningen til den kommende elektrificering. 

På den 50 km. lange strækning skal Banedanmark udskifte skinner og bunden under sporet, på det meste af strækningen. Samtidig udretter vi flere kurver, så hastigheden i fremtiden kan sættes op, og når vi alligevel er i gang på denne strækning, ordner vi forarbejderne til den efterfølgende elektrificering. Vi sænker f.eks. sporet to steder og ombygger flere broer, så der bliver plads til de kommende kørestrømsanlæg.

Ny bane til Aalborg Lufthavn
Nord for Limfjorden er der også noget at glæde sig til. I 2020 begynder arbejdet med at anlægge en ny jernbane til Aalborg Lufthavn. Banedanmark har i længere tid været i gang med de forberedende arbejder, og i år begynder arbejdet med at anlægge selve banen.

Aalborg Lufthavn er den tredjestørste i Danmark, og bliver med den nye jernbane forbundet til det jyske hoved-jernbanenet med direkte forbindelser til Aalborg og Århus. Jernbanen bliver dermed en stor fordel for mange forretnings-, charter- og fritidsrejsende, og vil samtidig give et generelt løft til den kollektive trafik i Aalborg-området.

Der spærres for togtrafikken
Strækningen mellem Hobro og Aalborg er dobbeltsporet, og det været muligt at planlægge sporombygningen sådan, at arbejdet hovedsageligt foregår med trafik i det ene spor og sporarbejde i det andet. I to perioder vil der dog være helt spærret for trafik. Der indsættes togbusser i perioder med totalspærring.

Arbejdet begyndte før påske, hvor Banedanmark gik i gang med forberedende arbejder flere steder. Samtidig benyttede vi lejligheden til at installere et nyt fuldautomatisk sikringsanlæg mellem Randers og Hobro, der gør afviklingen af togdriften ind og ud af stationerne hurtigere og sikrere.

Aarhus – Langå

I de kommende år kommer turen til strækningen mellem Århus og Langå, der også får en omfattende modernisering og opgradering. Strækningen er 45 km lang, men da den er dobbeltsporet, så er det også næsten dobbelt så mange kilometer skinner og sveller, der skal renoveres. Vi skal også rense og udskifte skærver på det meste af strækningen og renoverer eller udskifter 17 sporskifter. Sidst, men ikke mindst, skal vi over en strækning på 15 km opbygge en helt ny sporkasse. Her fjerner vi både sporet og underlaget og bygger det op igen fra bunden.

Vi er allerede i gang med at opføre tre nye vejbroer hen over jernbanen. Vejbroerne vil erstatte tre overkørsler og øger dermed sikkerheden for trafikanter, der skal krydse banen.

Arbejdet med de nye vejbroer vil i første omgang ikke påvirke togtrafikken på strækningen. Det samme er tilfældet med et andet af vores projekter, nemlig arbejdet med at nedgrave nye fiberkabler langs banen, der foregår uden for selve sporet.

Fiberkablerne bruges til signalgivning og datatransport, og de nye kabler har højere kapacitet og bliver på længere sigt en vigtig brik i arbejdet med at udskifte de gamle signaler langs banen. De nuværende kabler ligger nede i selve sporet, men de nye kabler graves i stedet ned langs banen, hvilket giver nemmere adgang til dem. På den måde kan vi fremover reparere og vedligeholde fiberkablerne, uden at genere togtrafikken.