Køge Bugt-banen

Fra foråret 2016 til udgangen af 2019 foretager Banedanmark en gennemgribende fornyelse på den travle og noget nedslidte Køge Bugt-bane:
 
- Sporfornyelse mellem Hundige og Køge
- Reparation af 26 broer mellem Hundige og Køge
- Udskiftning af kørestrømsanlæg mellem Dybbølsbro og Køge


I øjeblikket er vi i gang med den afsluttende etape af arbejdet.
Arbejdet omfatter færdiggørelse af kørestrømsarbejderne, herunder afsluttende montage og justering af køreledninger mellem de nye kørestrømsmaster, og fjernelse af gamle master samt mastefundamenter. Herudover udfører vi kontrolkørsler, for at sikre os at det nye kørestrømsanlæg fungerer som det skal. 

Seneste nyt