Kørestrøm

Fra 2016-17 blev det eksisterende kørestrømsanlæg mellem Køge og Dybbølsbro skiftet ud og i 2018 monterer og justerer vi køreledninger mellem de nye kørestrømsmaster.

Før arbejdet gik i gang var der op til 70 meter mellem kørestrømsmasterne. Det medførte store udsving af køreledningen ved stærk vind, som betød, at togene må nedsætte hastigheden på strækningen. De nye master er placeret med ca. 60 meters afstand (tættere ved stationer og i kurver). På den måde bliver kørestrømsanlægget mere stabilt for især vindbelastning.

Arbejdet er udført ved, at der først er rammet nye mastefundamenter i jorden langs banen på hele strækningen. Efterfølgende blev de nye master monteret, og i øjeblikket er vi i gang med at montere og justere de nye kørestrømsledninger.

Arbejdet er ikke voldsomt støjende, men man vil kunne høre brummen fra arbejdskøretøjerne, som også af sikkerhedsmæssige grunde dytter, når de sætter i gang og ændrer retning.