Arbejde på Køge Bugt-banen

I efteråret justerer vi de nye spor på Køge Bugt-banen, mens vi fortsætter med at opstille master og montere ophæng til det nye kørestrømsanlæg.

Sporjusteringen kræver at banen er spærret for togtrafik. For at genere de mange daglige passagerer på den travle strækning mindst muligt, arbejder vi i fem weekender (fra fredag kl. 20.30 til mandag morgen)  og på hverdagsnætter fra den 9. oktober til og med den 21. december mellem kl. 20 til kl. 04.30, hvor der er indsat busser i stedet for tog fra fredag :

Weekender

Hundige - Køge: 29. september-2. oktober
Åmarken - Køge: 6.-9. oktober
Åmarken - Køge: 27.-30 oktober
Åmarken - Køge: 3.-6. november
København - Hundige: 10.-13. november

Hverdagsnætter

Frem til og med den 21. december kører Linje A mellem Køge og Farum hvert 20. minut, men standser ikke på Brøndby Strand, Avedøre og Friheden. Der er i stedet indsat togbusser mellem Vallensbæk og Åmarken, som du kan tage, hvis din rejse begynder/slutter din rejse på en af de tre stationer.

Læs mere om togbusserne på dsb.dk og tjek din rejse på rejseplanen.dk

Støj

De nærmeste naboer til banen kan desværre opleve støj, når vi justerer sporene, supplerer op med skærver og kører rundt med tunge køretøjer. 
Kørestrømsarbejdet støjer stort set ikke, men man vil kunne høre maskinerne, når de holder stille, mens der bliver monteret ledningsophæng.

Solrød Station

Vi skal skifte en del af et sporskifte, og det støjer de cirka 12 timer, hvor vi skærer og svejser. Vi  udfører arbejdet i dagtimerne lørdag den 28. oktober mellem kl 8 og 18.

Køge

Vi rammer de sidste tre mastefundamenter lørdag den 7. oktober mellem kl. 06 og 18.
I depotet på Køge Station ved Gløerfeldtsvej/Emilievej skal vi udføre en del kørestrømsarbejde og arbejde på serviceperronerne. Her vil der være brummen fra de maskiner, der arbejder længe på samme sted. Arbejdet bliver udført fra den 29. september til den 2. oktober samt fra den 6. - 9. oktober.