Kontrolkørsler og afsluttende kørestrømsarbejder

Frem til udgangen af 2019 udfører vi kontrolkørsler og afslutter de sidste restarbejder på kørestrømsanlægget på Køge Bugt Banen.  

Arbejdet omfatter færdiggørelse af kørestrømsarbejderne, herunder afsluttende montage og justering af køreledninger mellem de nye kørestrømsmaster, og fjernelse af gamle master samt mastefundamenter. Herudover udfører vi kontrolkørsler, for at sikre os at det nye kørestrømsanlæg fungerer som det skal.
 

Vi arbejder periodevist i togfrie intervaller på hverdagsnætter

For at genere pendlerne mindst muligt, udfører vi arbejdet i togfrie intervaller på hverdagsnætter. Vi arbejder kun periodevist, så der vil ikke være aktivitet hver nat, og støjen vil flytte sig i takt med at de afsluttende arbejder skrider frem. Vi kan desværre ikke præcist fortælle, hvornår vi arbejder i dit område.

Som udgangspunkt arbejder vi på hverdagsnætter i tidsrummet fra kl. 01.00 til 04.30.

Støj

Det kan desværre ikke undgås at støje, når vi arbejder på banen. Kørestrømsarbejdet er ikke voldsomt støjende, men man vil kunne høre brummen fra arbejdskøretøjerne, som også af sikkerhedsmæssige grunde dytter, når de sætter i gang og ændrer retning. 

Vi beklager generne, mens arbejdet står på.

Tjek Rejseplanen

Du kan planlægge din togrejse på rejseplanen.dk. Tjek rejseplanen, før du rejser.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte os på koegebugt@bane.dk eller på vagttelefon 7021 1476