Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring

Banedanmark udvider kapaciteten på jernbanen i Nordjylland ved at anlægge dobbeltspor i  Hjørring.

Kapaciteten på strækningen mellem Aalborg og Hjørring er ved at være opbrugt, og i forbindelse med en lokal overtagelse af regionaltogsbetjeningen er der ønske om at intensivere driften. Desuden er der ønske om at indføre nye direkte togforbindelser fra Aalborg til Hirtshals og Skagen for at skabe bedre sammenhæng i den lokale trafik. Strækningen er også vigtig for den fremtidige godstrafik. Samtidig skal der være plads til at opretholde lyntogsforbindelser til Frederikshavn.

Passager- og godstogstrafikkens udvikling i Nordjylland er begrænset af den nuværende banekapacitet på såvel Banedanmarks strækning mellem Aalborg og Hjørring som på regionens strækning mellem Hjørring og Hirtshals, der begge er enkeltsporede.

For at tilgodese alle behov er det en fordel at sikre en langsigtet udbygning af kapaciteten mellem Aalborg og Hjørring samt videre til Hirtshals, f.eks. ved korte strækninger med dobbeltspor og/eller krydsningsstationer.

Der er gennemført en undersøgelse af mulige løsninger for at forbedre kapaciteten på strækningen, og der er taget politisk beslutning om at anlægge 700 meter dobbeltspor i Hjørring.

Oversigtskort over nyt spor ved Hjørring