Ny station ved Favrholm

I 2021 går Banedanmark i gang med at bygge en helt ny station, Favrholm, der skal ligge syd for Hillerød. Den nye station skal betjene det kommende regionshospital, Nyt Hospital Nordsjælland og være skiftestation for rejsende til/fra Frederiksværkbanen. Stationen får også karakter af pendlerstation for den sydlige del af Hillerød. Endvidere kan stationen på sigt medvirke til at fremme byudviklingen af området. Et byudviklingsområde med S-togsstation mellem Allerød og Hillerød har længe været en del af kommuneplanlægningen i Hillerød.

Stationen forventes at stå færdig i 2021. Det nye hospital i 2022.

Togbetjening og station

Stationen forventes at give et markant løft til transportbetjeningen mellem København og Nordsjælland fordi den giver bedre sammenhæng mellem S-tog og lokaltog.

Forventningen er, at der vil køre S-tog hvert 10. minut i begge retninger, og Frederiksværkbanen (Hillerød – Frederiksværk – Hundested) vil stoppe tre gange i timen (med en planlagt udbygning til seks gange i timen) i hver retning.
Der forventes at blive placeret en stor parkeringsplads ved stationen, og dette vil gøre stationen til en pendlerstation for borgerne i Hillerød og omegn. Dette vil dermed kunne holde biltrafikken i den centrale del af Hillerød væk i myldretiden, da oplandet ikke behøver benytte Hillerød Station som pendlerstation.

Det var Forligskredsen bag En Grøn Transportpolitik, der i 2017 vedtog at bygge den nye station.

Hospitalets placering

Undergrundens beskaffenhed tillader ikke, at man placerer hospitalet lige ved siden af banen og den kommende station - selv om dette var ønskværdigt. Problemerne med undergrunden medfører desværre, at der fra stationen til hospitalet vil være en gangafstand på ca. 500 m.
Projektet er udarbejdet i samarbejde med Lokaltog a/s, Hillerød Kommune og Region Hovedstaden.


Læs mere