Nørre Alslev Station

I forbindelse med anlægget af banen fra Ringsted til Femern, bygger Banedanmark Nr. Alslev Station om. Hele stationen flytter lidt sydpå og får en ny perronbro med elevatorer. Den nuværende gangtunnel bliver bevaret, så der er flere muligheder for at komme på tværs af banen. Desuden kommer der blandt andet nye læskure og støjskærme på begge sider af banen.


Arbejdet med den nye station gik i gang i marts 2021 . Det første der bliver etableret er perronen ind mod byen.

Der vil være nogen støj fra arbejdet og de maskiner, som  benytter. Langt den overvejende del af arbejdet vil dog finde sted i dagtimerne.
Da vi skal have materialer fragtet til og fra stationsområdet, vil der være forøget tung trafik gennem byen.
Frem til den 30. april kører togene i ét spor, hvorefter banen lukker helt fra Orehoved til Rødby. Når togene igen begynder at køre på Falster i begyndelsen af august, åbner også den nye Nr.  Alslev Station.

I maj 2021 skal Banedanmark sætte fundamenter til støjskærme ved stationen. Dette arbejdet medfører visse støjgener.