Krudthusvej Slagelse (2020)

I forbindelse med at vi skal forny sporene mellem Ringsted og Korsør, etablerer vi en adgangsvej langs banen ved Krudthusvej i Slagelse.  

Vi benytter blandt andet arbejdspladsen til materialer og arbejdskøretøjer, maskiner og materiel, der i perioder benyttes på jernbanen døgnet rundt. 

På arbejdspladsen opstiller vi containere til opbevaring af værktøj og materialer samt mandskabsskure med toiletfaciliteter til dem, der arbejder på pladsen.  
Vi benytter desuden pladsen til omlæsning af blandt andet sand, grus, jord og skærver. 

Anvendelsesperiode og -omfang for de enkelte arbejdspladser er endnu ikke på plads, men det vil fremgå her på siden, når det ligger fast.

Tidsplan

Arbejds- adgangsvejen ved Krudthusvej etableres i 2020 og skal benyttes i forbindelse med vores arbejder ved Slagelse Station. 

Undskyld vi støjer

Vi gør vores bedste for at tage hensyn til dig som nabo til arbejdet. Desværre kan det ikke undgås, at der vil være perioder med støj og en del tung trafik i området også i nattetimerne. 

Vi beklager de gener, arbejdet medfører.