S-banen

Banedanmark tester S-banens nye signalsystem på strækningerne nord for Østerport og på Ringbanen i de to weekender 16.-18. maj og 1.-3. august.

Arbejdet er et led i indførelsen af S-banens nye signalsystem, der giver mulighed for flere tog og mere pålidelig togdrift.

Trafikale konsekvenser

I to weekender kører der ingen tog mellem Østerport og Farum, mellem Østerport og Hillerød, mellem Østerport og Klampenborg eller på Ringbanen. Alle S-tog vender på Østerport Station.

De to weekender er fra 16.-18. maj og 1.- 3. august.

Der vil muligvis være mulighed for at køre med reduceret drift mellem Lyngby og Hillerød, men dette er endnu uafklaret.

Der vil blive indsat ekstra togbusser i et vist omfang, men der henvises til at finde alternative ruter.

Se flere detaljer på Rejseplanen eller dsb.dk.

Banedanmark bestræber sig på i videst muligt omfang at planlægge sporspærringerne på en sådan måde, at togtrafikken ikke generes mere end højst nødvendigt.

Sporspærringerne er en nødvendig del af arbejdet for at fremtidssikre jernbanen, så danskerne også fremover kan rejse bæredygtigt og hurtigt gennem trængslen og på tværs af landet.

Læs mere om projektet