Usædvanlig transport

Hvis du skal bestille en usædvanlig transport

Hvis du ønsker at bestille en usædvanlig transport (UT), skal du rette skriftlig henvendelse til Banedanmark. For at få alle nødvendige oplysninger med, skal der udfyldes et ansøgningsskema. Skemaet indsendes til Banedanmark senest 14 arbejdsdage (vejledende tidsfrist – den kan variere alt efter transportens omfang) før transporten skal afsendes.

En tilladelse til befordring af en usædvanlig transport koster DKK 2.500 for den danske del.