B. ORS-22-2 ændringsmarkeret

Trafikal Sikkerhed udsender hermed en ny version af ORS gældende fra 01.06.2022.

ORS udgives i to udgaver. En udgave kun indeholdende ændringer og en opdateret version af ORS.

Se de nye versioner

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark

Kvalitet & Sikkerhed

Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.bane.dk