Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser beskriver afvigelser fra sikkerhedsregler, som ikke er optaget i de gældende sikkerhedsbestemmelser.

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser har en afgrænset gyldighedstid.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte. 29.05.2019 31.05.2022
B. SR SSB 115-2019 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter. 01.06.2019 31.05.2020
C. SR SSB 125-2019 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest. 26.06.2019 30.11.2020
D. SR SSB 130-2019 TIB 4, Roskilde-Køge. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR. 13.12.2019 30.04.2020
E. SR SSB 133-2019 SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019. Oplåsning af aflåste sporskifter. Bemærk: SR SSB 133-2019 ophæver SR SSB 132-2019. 30.11.2019 31.10.2020
F. SR SSB 104-2020 TIB 34, Struer-Thisted. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR. 06.04.2020 30.04.2020
G. SR SSB 105-2020 TIB-S 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog. 25.02.2020 28.02.2021
H. SR SSB 106-2020 TIB 34, Struer. Indførelse af kørsel på af- og tilbagemelding. 06.04.2020 04.04.2021
I. SR SSB 107-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind. Uændret forlængelse af SR SSB 106-2019. 01.02.2020 31.10.2020
J. SR SSB 109-2020 TIB 880, Ryparken T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 01.04.2020 31.03.2021
K. SR SSB 110-2020 TIB 820, Svanemøllen. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS. 01.04.2020 31.03.2021
L. SR SSB 113-2020 TIB 6, Vigerslev-Ringsted. Kørsel med prøvetog (ETCS). 09.04.2020 13.04.2020