J. SR SSB 114-2021

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 114-2021 gældende fra den 29.03.2021 til 31.01.2021.

SR SSB 114-2021 omhandler: TIB 32, Langå-Struer. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR.

SR SSB 114-2021 ophæver SR SSB 108-2021.

 

Se SR SSB 114-2021

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481