I. SR SSB 118-2022

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender SR SSB 118-2022 gældende fra den 13.08.2022 til den 31.12.2022

SR SSB 118-2022 omhandler: 

TIB 33, Holstebro - Vejle
Ibrugtagning af ERTMS/ETCS.
Afledte ændringer i SR

Se SR SSB 118-2022

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000