N. SR SSB 120-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 120-2020 gældende fra 10.07.2020 til 31.10.2020.

SR SSB 120-2020 omhandler: SIN-L ændring til instruks 1.6 Storebæltsforbindelsen. Redningsindsats i tunnel og på bro.

Se SR SSB 120-2020

 

SR SSB 120-2020 erstatter SR SSB 118-2020.

 

Med venlig hilsen

 

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk