D. SR SSB 123-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 123-2020 gældende fra 31.08.2020 til 31.03.2021.

SR SSB 123-2020 omhandler: Kørsel med prøvetog. Afprøvning af ATC-baliser.

Se SR SSB 123-2020

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481