D. SR SSB 133-2019

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 133-2019 gældende fra 30.11.2019 til 31.10.2020.

SR SSB 133-2019 omhandler: SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019. Oplåsning af aflåste sporskifter.

Bemærk: SR SSB 133-2019 ophæver SR SSB 132-2019.

 

Se SR SSB 133-2019

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk