F. SR SSB 134-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 134-2020 gældende fra 30.12.2020 til 31.05.2021.

SR SSB 134-2020 omhandler: SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019, SR SSB 115-2020. Oplåsning af aflåste sporskifter.

Se SR SSB 134-2020

 

SR SSB 134-2020 ophæver SR SSB 137-2020

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481