Æ. SR-ORF SSB 803-2021

Trafikale Regler udsender ny SR-ORF SSB 803-2021 gældende fra den 01.03.2021 til 14.03.2021.

SR-ORF SSB 803-2021 omhandler: Strækning 32, Højslev. Kørsel over systemgrænsen.

 

 

Se SR-ORF SSB 803-2021

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481