TC 2022-34

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-34 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 28.11.2022 - 31.01.2024.

TC 2022-34 omhandler:
Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen.

Se TC 2022-34

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk