X. TC 24-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 24.07.2021 - 05.12.2021.
TC 24-2021 omhandler: Fjern. Kortvarige sporspærringer.

Se TC 24-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikale Regler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk