Trafikcirkulærer 02.12.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer.

Den 02.12.2019 træder følgende Trafikcirkulærer i kraft:

TC 50-2019: Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor.

TC 53-2019: Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen.
(Uændret forlængelse af TC 45-2018).

Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk