Adgang til Banedanmarks it-systemer

Banedanmark tilbyder sine it-brugere en VPN-løsning, der gør det muligt at koble sig op fra en ekstern lokalitet og få adgang til relevante it-systemer og data. Adgangen sikres gennem en kombination af brugerens unikke bruger-logon samt et kodeord, der sendes via SMS og skifter fra gang til gang.

For at kunne anvende VPN-løsningen forudsættes det, at du er oprettet med en Banedanmark brugeradgang  (initialer og adgangskode) og har en Banedanmark PC. Har du ikke en Banedanmark PC, gives der kun begrænset adgang til specifikke programmer.

Alle Banedanmark ansatte og eksterne konsulenter med en Banedanmark brugeradgang og en Banedanmark PC kan få adgang. 

Eksterne konsulenter uden en Banedanmark PC kan via deres Banedanmark kontaktperson udfylde en blanket om specifik applikationsadgang.

Du bedes skrive til Servicedesk 14700@bane.dk med angivelse af Banedanmark brugernavn og computerens WS-nummer. Forvent op til et par dages oprettelsestid.

Eksterne konsulenter uden en Banedanmark PC bedes henvende sig til egen kontaktperson i Banedanmark og bede dem om at udfylde blanketten om specifik adgang. Ved denne type oprettelser kan der forventes en længere oprettelsestid alt efter adgangstypen.