Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.
Navn Id Dato Download
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
BN2-205-1 Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-3 01.04.2016
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 24.03.2003
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Fastsættelse af regler vedrørende svejsarbejder i koldt vejr TM 01 19.04.2001
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Indførelse af byggetolerancer i sporskifter TM 72 05.05.2015
Indsvejsning af indpasser i hovedspor TM 02 25.05.2000
Isolerklæbestød, anvendelseskriterier TM 50 20.08.2012
Langskinneregler 23.11.2018
Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-2 01.07.2013
Midlertidigt sporskiftekort TM 11 16.03.2010
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Retningslinjer for anvendelse af imprægnerede og uimprægnerede træsveller TM 74 14.08.2015
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-1 01.09.2007
S89 og S99 sveller. Anvendelseskriterier TM 68 18.08.2014
Skinnekrydsninger, tilstandskrav til tværbolte, hjertespids og vingeskinner TM 53 21.01.2013
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-3 23.11.2018
Skinneslid for skinneprofil DSB45, supplerende regler TM 02 16.04.2007
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Spormål TM 04 26.11.2002
Sporregler 1959 01.03.2014
Sporregler 1987 01.05.2017
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-6 01.04.2016
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015