Tekniske normer og regler

På dette sted finder du alle godkendte BN-banenormer, TM (tekniske meddelelser) og en række vigtige regelværker, der endnu ikke er overført til BN-formatet.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i normtitlerne.
Navn Id Dato Download
Beskyttelse mod indirekte berøring af koblerdrev til S-banens kørestrømsanlæg TM 02 17.07.2003
Beskyttelsesjording af sporskiftedrev på S-bane strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger TM 05 26.08.2008
Driftsinstruks for kørestrømsanlægget på strækningen Lunderskov - Esbjerg TM 82 17.03.2017
Krav til kabeltyper og baneplinte i kørestrømsanlægget TM 32 06.06.2017
Krav til udførelse af elektriske installationer TM 37 08.11.2015
Kørestrømsinstruktion for Køge N - Næstved TM 88 14.03.2019
Kørestrømsinstruktion for Vigerslev - Ringsted TM 89 20.05.2019
Nyt sporskiftevarmesystem i Banedanmark TM 02 23.03.2001
Overgang fra masteventiler til banegnistgab TM 08 01.12.2007
Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav TM 09 01.08.2012
Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg TM 01 01.03.2002
S-banens returstrømssystem, retningslinier for montage af returstropper TM 03 25.07.2006
Servitutter om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks strækninger TM 49 31.01.2013
Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for udførelse og udlån af dokumentation TM 28 udgave 2 20.08.2018
Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer TM 01 15.01.2001