Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.
Navn Id Dato Download
BN2-83-4 Kørestrømsanlæg drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen BN2-83-4 05.12.2019
Beskyttelse mod indirekte berøring af koblerdrev til S-banens kørestrømsanlæg TM 02 17.07.2003
Beskyttelsesjording af sporskiftedrev på S-bane strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger TM 05 26.08.2008
Bremsevejlængder for HKT-overvågede tog BN1-170-1 29.06.2017
Driftsinstruks for kørestrømsanlægget på strækningen Lunderskov - Esbjerg TM 82 17.03.2017
Fjernbanens KørestrømsInstruks FKI (gælder ikke SICAT-anlæg) S-banens KørestrømsInstruks SKI BN1-105-2 & BN1-106-2 01.11.2017
Krav til kabeltyper i Sicat-kørestrømsanlæg TM 93-1 27.11.2019
Krav til kabeltyper og baneplinte i kørestrømsanlægget TM 32 06.06.2017
Kørestrømsanlæg. Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen BN2-84-2 20.08.2018
Kørestrømsinstruktion for Køge N - Næstved TM 88 14.03.2019
Kørestrømsinstruktion for Vigerslev - Ringsted TM 89 20.05.2019
Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 BN1-172-1 29.06.2017
Overgang fra masteventiler til banegnistgab TM 08 01.12.2007
Projektering af HKT-information BN1-171-2 14.08.2020
Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg TM 01 01.03.2002
S-banens returstrømssystem, retningslinier for montage af returstropper TM 03 25.07.2006
SAB Jording og potentialudligning på elektrificerede baner 25.06.2014
SAB Særlige Potentialudligningsregler for SICAT ANLÆG 29.08.2018
Servitutter om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks strækninger TM 49 31.01.2013
Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for udførelse og udlån af dokumentation TM 28 udgave 2 20.08.2018
TM 03-2 S-banens returstrømssystem. Retningslinjer for montage af returstropper TM 03-2 21.02.2020
TM 97-1 Krav til føringsrørbeskyttelsesrør til returstrøms- og potentialudligningsforbindelser TM 97-1 31.01.2020
Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg BN1-82-1 01.01.2012
Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer TM 01 15.01.2001