Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.
Navn Id Dato Download
Afstivning af spor TM 63 01.03.2014
Anvendelse af letvægtsbaliser til at etablere ATC dækning af La TM 01 08.08.2003
Anvendelse af tovejs køretøjer mellem Jægersborg og Hillerød TM 78 26.02.2016
Arbejde på CBTC strækninger TM 90-1 28.05.2019
Benyttelse af ledig kontakt på sikringsrelæ ved kontakt fejl TM 14 22.06.2002
Beskyttelse mod indirekte berøring af koblerdrev til S-banens kørestrømsanlæg TM 02 17.07.2003
Beskyttelsesjording af sporskiftedrev på S-bane strækninger der løber parallelt med elektrificerede fjernbanestrækninger TM 05 26.08.2008
DCTC og RCTC TM 45-2 18.05.2020
DCTC-S TM 47 14.05.2012
Driftsinstruks for kørestrømsanlægget på strækningen Lunderskov - Esbjerg TM 82 17.03.2017
Etablering af kunstig kontrol på aflåst sporskifte TM 87 19.10.2018
FTG S 46 og FTG S917 TM 07 11.08.2000
Faktaindsamling ved uheld og sikkerhedsmæssige hændelser CBTC TM 92-1 28.05.2019
Fastsættelse af regler vedrørende svejsarbejder i koldt vejr TM 01 19.04.2001
Fjernbane Vest, Faktaindsamling ved uheld TM 86-2 06.03.2020
Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 TM 64 17.01.2014
Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød TM 22 01.09.2010
Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor TM 62 01.03.2014
Godkendelse af leverandør TM 09 25.10.2000
Grænser for støjstrømme med videre fra el-materiel på Banedanmark infrastruktur TM 06 20.12.1999
Hengstler relæer, nye betegnelser og bestillingsnumre TM 06 01.08.2000
Honeywell fribane - tænde/slukkeudstyr, EN 267.00 TM 10 06.12.2000
Honeywell slukkeudstyr, type SST, KN 267.00 R nr. 8165 TM 01 14.05.2001
Håndtering af SP signaltekniske udstyr på ikke-ETCS-ibrugtaget strækninger – F-bane vest TM 79 udg. 2 19.10.2018
Ikke godkendte DC/DC konvertere TM 34 13.09.2011
Indførelse af byggetolerancer i sporskifter TM 72 05.05.2015
Indregulering af lampestrømme TM 04 01.08.2000
Indsvejsning af indpasser i hovedspor TM 02 25.05.2000
Indvendig ledningsmontage i sporskiftedrev type DSB 1957 TM 24 06.01.2011
Isolerklæbestød, anvendelseskriterier TM 50 20.08.2012
Kortslutning i sporskiftedrev type DSB 1994 TM 44 07.03.2012
Krav til kabeltyper i Sicat-kørestrømsanlæg TM 93-1 27.11.2019
Krav til kabeltyper og baneplinte i kørestrømsanlægget TM 32 06.06.2017
Krav til udførelse af elektriske installationer TM 37 08.11.2015
Kørestrømsinstruktion for Køge N - Næstved TM 88 14.03.2019
Kørestrømsinstruktion for Vigerslev - Ringsted TM 89 20.05.2019
Midlertidigt sporskiftekort TM 11 16.03.2010
Mulighed for anvendelse af ny LED lampe for sporskiftelygte TM 60 03.11.2013
Niveaudeling af teknisk dokumentation i Banedanmark TM 01 01.01.2008
Nyt koordinatsystem i Banedanmark TM 04 01.02.2008
Nyt sporskiftevarmesystem i Banedanmark TM 02 23.03.2001
Overgang fra masteventiler til banegnistgab TM 08 01.12.2007
Perronbelysning og -højttalere, ændrede krav TM 09 01.08.2012
Potentialudligning af broer og konstruktioner TM 67-4 01.09.2020
Produktionsfejl på sikringsrelæer type DD4911 og DD4912 TM 54 15.08.2013
Regler for dispensation fra tekniske regler/krav TM 42 15.03.2016
Retningsafhængig visning af 'overkørsel sikret' TM 30 22.06.2011
Retningslinier for disponering og brug af teknikrum som administreres af it TM 66 01.12.2013
Retningslinier for håndtering af fejlbehæftede kredskort TM 18 01.01.2010
Retningslinier for jording af Banestyrelsens anlæg TM 01 01.03.2002
Retningslinier for opstilling og udskiftning af it relateret udstyr TM 65 01.12.2013
Retningslinjer for anvendelse af imprægnerede og uimprægnerede træsveller TM 74 14.08.2015
Retningslinjer for håndtering af ATC og ATC-togstop materiel TM 43 24.04.2012
Retningslinjer for håndtering af Signal Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger - Fjernbane Øst TM 80-4 17.12.2019
Retningslinjer for håndtering af udstyr udlagt i sporet af Signal Programmet, S-Bane TM 77-2 04.11.2019
Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe TM 21 01.10.2010
S-banens returstrømssystem, retningslinier for montage af returstropper TM 03 25.07.2006
S89 og S99 sveller. Anvendelseskriterier TM 68 18.08.2014
Servitutter om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks strækninger TM 49 31.01.2013
Skinnekrydsninger, tilstandskrav til tværbolte, hjertespids og vingeskinner TM 53 21.01.2013
Skinneslid for skinneprofil DSB45, supplerende regler TM 02 16.04.2007
Spormål TM 04 26.11.2002
Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for udførelse og udlån af dokumentation TM 28 udgave 2 20.08.2018
Supplerende krav til ballastprofilet for spor med toblok sveller TM 83 22.08.2018
Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere TM 19 02.08.2010
Supplerende regler til: ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72 TM 75 18.05.2017
TCTC TM 46 14.05.2012
TM 03-2 S-banens returstrømssystem. Retningslinjer for montage af returstropper TM 03-2 21.02.2020
TM 94-1 Fjernbane vest, arbejde i signalsystemet TM 94-1 06.03.2020
TM 95-1 Fjernbane øst, arbejde i signalsystemet TM 95-1a 13.12.2019
TM 96-1a Fjernbane øst, Faktaindsamling ved uheld TM 96-1a 13.12.2019
TM 97-1 Krav til føringsrørbeskyttelsesrør til returstrøms- og potentialudligningsforbindelser TM 97-1 31.01.2020
Tidsforsinkede relæer TM 05 01.08.2000
Udvidet eftersyn af stænger samt levetidskriterier for sporskiftedrev type VES 1926, DSB 1946, DSB 1957, DSB 1979, DSB 1987 og BSM 2005 på broer TM 40 27.04.2012
Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) TM 84 18.10.2018
Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer TM 01 15.01.2001