Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.
Navn Id Dato Download
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
BN2-205-1 Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-3 01.04.2016
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 24.03.2003
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 01.11.2010
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Indbyrdes placering af spor og perron BN1-49-1 01.10.2006
Kilometrering og opsætning af kilometermærker BN1-160-1 01.09.2008
Kravspecifikation - Tekniske bygninger BN2-206-1 10.05.2019
Landmåling på banen BN2-94-2 01.09.2011
Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-2 01.07.2013
Opmåling af genstande inden for profilgrænserne BN1-18-1 15.06.2004
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-1 01.09.2007
Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 01.06.2012
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-3 23.11.2018
Sporafstand og frispormærker BN1-154-3 01.07.2018
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-6 01.04.2016
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Vejledning til miljø og vandløbssager i forbindelse med afvandingsanlæg BN3-12-2 04.07.2003
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015