Trafikale regler

De trafikale regler udgives med hjemmel hjemmel i § 19 i Jernbanelov, lov nr. 686 af 27.05.2015, og gælder for alle, som kører eller på anden måde færdes på Banedanmarks infrastruktur.
 
Der udgives separate regler for den infrastruktur, som er omfattet af Sikkerhedsreglementet af 1975 (SR), og den infrastruktur på S-banen, som er omfattet af de Operationelle Regler (OR-S).
 
Til hvert af de overordnede regelsæt findes forskellige supplerende instrukser og bestemmelser.

Herunder finder du links til vores trafikale regler