Sikkerhedsuddannelserne

Skal du varetage en sikkerhedsklassificeret funktion, skal du gennemføre den respektive uddannelse samt opfylde helbredskravene. Du kan læse mere om de sikkerhedsklassificerede funktioner, herunder krav for deltagelse på uddannelserne, her: 

Helbredskravene er beskrevet i Bekendtgørelse 1359, og du skal have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, som du kan læse mere om på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om tilmelding til Banedanmarks kurser og uddannelser her: Tilmelding til kurser