Ressourcer

Ressourcedivisionen består af områderne HR, Jura og Udbud, Indkøb og Logistik, IT, Økonomistyring og Regnskab og sektionen Forretningsprojekter. 
 
Vi har ansvaret for budgetproces, finanslov, årsregnskab, løn- og ansættelsesforhold, rekruttering, ledelsesudvikling, udbud, strategisk indkøb, erstatninger, it-arbejdspladser, indkøb af varer og tjenesteydelser, informationssikkerhed, SAP, forvaltningsjura og Banedanmarks model for forretningsprojekter for blot at nævne nogle af vores opgaver. Herudover er vi ansvarlige for Banedanmarks svellefabrik og hovedlagre.

Vi har et særligt ansvar for, at Banedanmark  lever op til rollen som myndighed og at vi som myndighed agerer complient ift. gældende regler, og udvikler området i den strategiske indsats ”ordentlighed”. Herudover tager vi et tværgående ansvar for at understøtte de øvrige divisioner med at realisere strategien indenfor de strategiske indsatser ”punktlighed” og ”projekter”. 
  
Ressourcedivisionen består at omtrent 375 medarbejdere og ledes af økonomi- og ressourcedirektør Anne Hougaard Olesen.