Signalsystemer

Vi har ansvaret for signalerne på jernbanen. Vi overvåger og vedligeholder de eksisterende signaler og overkørselsanlæg. Og vi er samtidig i gang med gradvist at udskifte signalanlæg over hele landet på både fjernbanen og S-banen. Udskiftningen af signalerne er en af de helt store investeringer i jernbanen og en stor og kompliceret opgave, så vi arbejder sammen med de dygtigste eksperter i verden. De nye signalsystemer vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere tog til tiden.

Vi kan ikke nå det hele selv. Derfor har vi også underleverandører til at hjælpe os med de mange vedligeholdelsesopgaver på banen. Det kan derfor godt være, at du møder dem, når de arbejder på vores bane.

Signalsystemer ledes af direktør Søren Boysen