Os og miljøet

Miljøet er en vigtigt for os, derfor tænker vi også miljøet ind i alt hvad vi laver. I vores arbejde med at sikre en professionel og fremtidssikret jernbane er miljøet en central del af vores arbejde - fra planlægning til udførelse - til drift og vedligeholdelse. 

I vores miljøpolitik kan du se vores målsætninger og rammer for miljøarbejdet. Du kan blandt andet læse om vores arbejde med at bekæmpe støjen ved kilden, håndtering af jordforurening og udnyttelse af affald som en potential ressource.

I Banedanmarks Klimatilpasningsstrategi kan du læse om, hvordan Banedanmark forbereder sig på at håndtere konsekvenserne af klimaforandringer, således at jernbanens funktionalitet og regularitet påvirkes mindst muligt.

Vi er stolte af at kunne kalde os en miljøansvarlig organisation!

BEMÆRK! 
Tallene i vores grønne regnskab vedrørende vores forbrug af pesticider er under revidering