Varme skinner

Om sommeren kan de varme temperaturer være problematiske for skinnerne, der udvider sig i varmen. 

Særligt når lufttemperaturen nærmer sig 25 grader med svage vindforhold og meget solrigt vejr, vil den målte skinnetemperatur kunne overskride 40 grader, hvilket er grænsen for, hvornår Banedanmark sender en såkaldt varmevagt ud og inspicerer sporet det pågældende sted. 

Hvis skinnetemperaturen overstiger 40 grader bliver hastigheden sat ned eller togtrafikken bliver indstillet i kortere tid, indtil temperaturen i skinnen atter er under 40 grader.

I jernbaneskinner er der forskellig spænding alt afhængig af, hvor varmt eller koldt der er. 

Om vinteren, når skinnerne er kolde, er der et træk i skinnen. Det betyder, at der kan opstå revner eller brud i skinnen. Hvis bruddet er voldsomt, kan det gå hele vejen igennem skinnen, og den skal derfor udskiftes, før man kan køre på den igen. 

Omvendt når der er meget varmt, så opstår der et tryk i skinnen. Hvis trykket er meget højt, udvider skinnen sig og den kan i værste fald betyde, at skinnen ’vrider’ eller buler sig og ser skæv ud.

Neutraltemperaturen i skinnerne er ca. 20 grader, hvor der hverken er et træk eller et tryk i skinnen. 

Er det farligt med varme skinner?

Nej, det er ikke farligt, når varme skinner opstår. Hvis vi får mistanke om, at der er opstået varme skinner et sted på jernbanenettet, bliver der i første omgang sendt en varmevagt ud for at måle trykket i skinnerne. Hvis trykket er for højt, kan det være, at det er nødvendigt at sænke hastigheden. 

Sjældne gange er trykket så højt i skinnerne, at togtrafikken på en given strækning i kortere perioder midlertidigt bliver indstillet, indtil trykket er faldet i skinnerne. Hvor man herefter kan genoptage togtrafikken. Det sker heldigvis sjældent.   

Præventiv indsats
Banedanmark arbejder hele året rundt for at sikre, at der er det rigtige træk eller tryk i skinnerne. Ved hjælp af maskiner er vi ude at udligne spændingen i skinnerne, så trækket eller trykket i skinnerne hele tiden er tilpasset vejrforholdene.