Vinterberedskab

Banedanmark og de forskellige togselskaber er godt forberedte på vinteren. Vi sikrer, at perronerne er skridsikre, sporskifterne er eftersete, og der er et beredskab klar til at fjerne sne og is fra sporskifterne. Samtidig er lagt faste og robuste planer for, hvordan trafikken skal afvikles, hvis vinteren bliver så streng, at det er nødvendigt at aflyse tog på grund af vejret. Og bliver vejret rigtig hårdt, har vi sneplovene klar, som kan klare flere meter sne.
 
Vejret kan blive så voldsomt, at forsinkelser og aflysninger ikke kan undgås på trods af vinterforberedelserne. I sådanne situationer vil Banedanmark og togselskaberne arbejde fokuseret på at få passagererne frem så godt som muligt.
 
Det er på de daglige trafikmøder, at der bliver truffet beslutning, om der skal køre færre tog end normalt. Der er allerede lagt faste og robuste planer for, hvordan trafikken skal afvikles, hvis det bliver nødvendigt at aflyse tog på grund af vejret. 
 
Når der er forventning om større ændringer i trafikken på grund af vejret, vil de blive meldt ud så hurtigt som muligt og senest 24 timer før. Det gør vi for at give kunderne de bedste muligheder for at planlægge deres rejse - også når vejret driller. 
 
Som passager er det altid godt at holde sig orienteret via rejseplanen.dk eller togselskabernes hjemmesider.
 

Sporskifterne

Banedanmark har 3630 sporskifter, og en af de store opgaver om vinteren er at sikre, at sporskifterne holdes fri for sne. 2338 af sporskifterne er opvarmede, og 2307 af sporskifterne er elopvarmede og udstyret med vindmåler, nedbørsmåler og termometer, så de tænder automatisk, når det er nødvendigt, og sporskiftet derfor stadig kan betjenes.

De sidste 31 opvarmede sporskifter er de gasopvarmede sporskifter på Nykøbing Falster Station, som bliver udskiftet i forbindelse med, at Ringsted-Femern Banen skal foretage en sporombygning på stationen.

Hårdt vintervejr kan  godt give udfordringer for sporskifterne. Når togene kører gennem sporskifterne, hænder det, at der ryger op til 15 kilo tunge isklumper ned i sporskiftet, og så store isklumper smelter ikke lige med det samme. Stærk snefygning kan også være medvirkende til, at et sporskifte ikke kan betjenes.

Sne i sporet

Alle tog kører med en banerømmer monteret, og de kan klare langt de fleste situationer, så længe snemængderne er begrænsede. Kommer der store mængder sne, lejer Banedanmark lokomotiver til snerydning. Enten foretager de en "strækningsgennemkørsel", eller de bliver sat ind de steder, hvor der er særlig meget sne.

Ved meget store snemængder på over 70 centimeter kan Banedanmark indsætte fire store sneplove, der er placeret i henholdsvis Roskilde, Aarhus, Struer og Odense. 

På perronerne

Banedanmark sørger for, at perroner og trapper ikke er glatte i vinterperioden. 
 
På perronerne benytter vi Leca® til glatførebekæmpelsen. Leca® får ikke sneen til at tø, men lægger sig oven på sneen, når den om morgenen bliver spredt ud på perronen. 

Leca® er et keramisk produkt, hvilket giver en miljømæssig gevinst sammenlignet med ureaholdige produkter. Det betyder, at der ikke udledes kvælstof under glatførebekæmpelsen på perronerne.